Achtergestelde obligatie

Bij een achtergestelde obligatie is de terugbetaling van obligatiehouders achtergesteld aan die van andere geldschieters. Concreet betekent dit dat je bij betalingsproblemen of een faillissement achteraan de rij van schuldeisers staat. In ruil voor het grotere risico ontvang je vaak een hogere rente.

Kenmerken van achtergestelde obligaties

Een achtergestelde obligatie is in de basis hetzelfde als een achtergestelde lening, met als verschil dat het leenbedrag wordt gefinancierd door meerdere mensen. Naast je eigen netwerk kun je bijvoorbeeld particuliere investeerders of institutionele investeerders bij je obligatie-uitgifte betrekken. Omdat obligaties vaak achtergesteld zijn, kun je ze zien als gewone obligaties.

Achtergestelde obligaties bieden zekerheid voor anderen.

Achtergestelde leningen maken vaak deel uit van een stapelfinanciering. Omdat je als obligatiehouder vrijwel als laatste aanspraak kunt maken op je investering, lopen andere financiers minder risico. Alleen aandeelhouders krijgen hun geld nog later. Voor andere investeerders, zoals banken, is het feit dat anderen de eerste klappen opvangen soms net het zetje dat ze nodig hebben om financiering te verstrekken.

Bedrijf zet obligatielening uit

Redenen voor achtergestelde obligatielening

Er zijn verschillende redenen waarom ondernemers kiezen voor een achtergestelde obligatielening. Sommigen hebben weinig andere opties, bijvoorbeeld omdat ze geen onderpand hebben. Ook bedrijven die nog maar kort bestaan, en weinig of een negatief eigen vermogen hebben, kunnen vaak niet bij de bank terecht. Een achtergestelde obligatielening, waarbij de ondernemer de hoofdsom pas aan het einde van de looptijd hoeft af te lossen, kan dan uitkomst bieden.

Ook voor overnames of uitbreidingsplannen worden regelmatig achtergestelde obligatieleningen ingezet. Er is dan opeens veel geld nodig, wat (hopelijk) binnen afzienbare tijd weer wordt terugverdiend. Maar het gebeurt ook dat bedrijven het zien als een soort laatste redmiddel. Ze gebruiken de leningen dan om zware tijden te overbruggen. Soms lukt dit, maar het kan ook zijn dat het bedrijf alsnog failliet gaat.

Wat zijn de risico’s van achtergestelde obligaties?

Het grootste risico dat je als belegger loopt is dat de ondernemer geen geld heeft om de lening (volledig) terug te betalen en/of rente te betalen. Dit risico loop je niet alleen wanneer het bedrijf failliet gaat, het gebeurt ook dat ondernemers door tegenvallende resultaten niet (geheel) aan de financiële verplichtingen voldoen.

Eerst komen alle andere schuldeisers aan de beurt.

Als bedrijven de leensom en de rente niet (volledig) kunnen terugbetalen, komen andere schuldeisers aan de beurt. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de bank en leveranciers. Pas wanneer deze openstaande vorderingen zijn betaald, wordt er naar jouw inleg gekeken. De kans dat het geld op is, is dan groot.

Bij achtergestelde obligatie komen eerst alle andere schuldeisersEen ander nadeel van achtergestelde obligaties is dat je misschien minder terugkrijgt voor het uitgeleende geld. Dit is niet alleen het geval wanneer het bedrijf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook als je besluit om de obligaties te verkopen op de beurs kan de prijs lager zijn dan het bedrag dat je er zelf voor hebt betaald. Het kan zelfs gebeuren dat niemand interesse heeft, waardoor je de obligatie gedwongen moet houden.

Voordelen van achtergestelde obligaties

Met zo veel meer risico’s en weinig zekerheden vraag je je misschien af waarom je zou willen investeren in achtergestelde leningen. De reden is simpel: voor het hogere risico ontvang je een hogere rentevergoeding. Als het niet misgaat met het bedrijf, en die kans is best groot, kan dit een aantrekkelijk rendement opleveren.